Lønn
Vi sørger for korrekt lønn og løpende rapportering til det offentlige. Vi kan også bistå med arbeidsavtaler, kontakt mot offentlig forvaltning, herunder NAV i forbindelse med ansattes rettigheter og plikter mv.
Regnskap
Regnskapsføringen danner grunnlaget for den lovpliktige rapportering og informasjon til deg som kunde over utvikling og status for din virksomhet. Vi hjelper deg med bokføring, avstemming og rapportering, slik at du kan ha fokus på kjernevirksomheten. Vi tilbyr også mulighet for digitalisert bilagshåndtering til vårt dokumentsenter. Bilaget er da levert og du trenger ikke å spare på masse papirdokumentasjon.
Årsavslutning
Vi bistår deg med fullstendig årsoppgjør med utarbeidelse av skattemeldingen (tidl. selvangivelse) både for personlig næringsdrivende og selskaper.
Faktura
Vi kan bistå deg med fakturering av dine kunder ved at vi håndterer hele faktureringsprosessen fra A til Å. Vi kan også tilby en løsning der du enkelt selv kan fakturere dine kunder via en webløsning som er sømløst synkronisert mot regnskapet hos oss. Det betyr at når du har fakturert, så er fakturaene i praksis også bokført i regnskapet.
Rådgivning
Utover de daglige arbeidsoppgaver med regnskapsføring og pliktig rapportering, vil det fra tid til annen kunne være behov for rådgivning og bistand. Vi bistår med eksempelvis etablering av virksomhet, skatt, merverdiavgift, lønn, eierskifte og kontakt med offentlige myndigheter